Buradan sitedeki dokümanlara ulaşabilirsiniz, yukarıdaki dürbün resmine tıklayarak doküman araması yapabilirsiniz.
Kategori: Bilgi makaleleri
Sıralama seçiniz:
Varsayılan | Ad | İzlenme
info İndirme linki kapalı çünkü bu doküman üyelerimize özeldir. Üyelik detaylarına menüden ulaşabilirsiniz.
Dokuman:

Habersiz denetim protokolü genellikle haberli denetimleri takiben olur ve farklılıklar aşağıda açıklanmıştır.
Bu opsiyonda denetim tarihi tesise denetim öncesi bildirilmeyecektir. Denetim habersiz olacak ve normal planlı denetim yerine geçecektir. Denetim planlı denetimin olması gereken tarihten önceki 9 ay içinde olabilecektir ama tipik olarak sertifikasyon döngüsünün son 4 ayında gerçekleşir.

Tesis halihazırda sertifikalı ise sertifikasyon firmasına son denetimden sonraki 3 ay içinde habersiz denetim seçeneğine geçmek yada bu seçenekte kalmak konusundaki tercihini belirtecektir. Bu tesise gerektiğinde denetim tarihi belirlemesinin yanısıra alternatif sertifikasyon firması seçme imkanı da vermektedir. Sertifikası olmayan tesisler habersiz denetim seçtiğinde denetimin talepten sonraki 12 ay içinde içinde olabileceğini bilmelidir.

Information
Olusturma tarihi 2020-02-23
Revizyon tarihi 2020-05-02
Revizyon
Boyut 0
Sistem
Revizyon no 0

İzlenebilirlik, bir gıdanın hammadde halinden tüketiciye kadar olan tüm üretim basamaklarına dair bilgilere ulaşılabilmesinin sağlanmasıdır. Tanımı biraz daha genişletmek gerekirse bir gıda son ürününe hammadde, katkı maddeleri, ambalaj malzemeleri, işlem yardımcıları, üretim basamakları, depolama ve nakliye bilgilerinin belli araçlar kullanılarak tespit edilebilmesidir. İzlenebilirlik sistemi üretim proseslerinin kontrol edildiği ve bu proseslere hakim olunduğunun açık bir göstergesidir ve kontrol sisteminin doğrulamasıdır.

 

İzlenebilirliği standartmerkezi.com isimli bir firmanın meyve sebze son ürünü için yaptığımızı düşünürsek, meyve sebzelerde izlenebilirliğin sağlanması tabiki hammaddenin ilk hali olan tohumdan başlar. Tohum ile ilgili izlenebilirlik kayıtları arasında tohumun menşei ve kayıtları, gmo sertifikası, nerede ve hangi koşullarda yetiştirildiğinin bulunması gerekir. 

Tohum aşamasından sonra fidelerin oluştuğunda tarla aşamasına geçildiğinde tarlanın yeri, alanı, tarla geçmişi, komşu tarlalarda yetiştirilen ürünler, zirai ilaç, gübre uygulama bilgileri, hasat aralıkları, sulama bilgileri, toprağa dair yapılan analiz bilgileri gibi hammaddeyi etkileyebilecek diğer bilgiler de önem oluşturmaktadır. Ele alınması gereken en önemli konu aslında tarla aşamasındaki kayıtlardır çünkü birçok firma üretim ile ilgili izlenebilirliği çok iyi bir şekilde sağlamasına rağmen hammadde yani tarla aşamasında izlenebilirliğin sağlanması konusunda sorunlar yaşamaktadır. Tarla aşamasına dair izlenebilirlik firmanın ziraat biriminin etkinliği ile direk olarak ilgilidir çünkü zirai faaliyetler başlı başına bir uzmanlık konusudur. Diğer birimlerin bu faaliyetlere dair kayıt tutma ve izlenebilirlik sağlama çabaları beraberinde birçok eksiklik ve hata getirmekte ve izlenebilirlikte oluşan bu eksiklik ve hatalar bu konuda uzman kişiler tarafından rahatlıkla görülmektedir. Tarla aşamasını takip eden hammaddenin üretim yerine ulaştırılmasına dair nakliye kayıtları ile tarla kayıtları tamamlanmakta ve üretim kayıtları başmaktadır.  

Tarla kayıtları ile üretim kayıtlarının doğru ve izlenebilirliği sağlayacak şekilde entegre edilmesi gerekir. Bu entegrasyon sağlanamaz ve bağ oluşturulamaz ise izlenebilirlik sistemi oluşturulamaz.  

Üretim izlenebilirlik kayıtları firmanın kalite yönetim ve gıda güvenliği sistemlerinin kapsamında olan bazı kayıtlardan oluşur, bu kayıtlar firmanın belirlediği izlenebilirlik sistemi için baz alınan lotlama zincirini sağlayacak olan kayıtlardır ve bu kayıtlar ile son ürünün nakliye kayıtları ile birleştirilerek firmanın hammadde dahil üretime dair tüm basamaklarından ürünün standartmerkezi adlı müşteriye ulaşmasına kadar olan izlenebilirlik sistemi sağlanmış olur. Firma içi izlenebilirliğin sağlanması için baz alınan lotlama standartmerkezi adlı müşteriye ürün etiketlenerek taşınır ve izlenebilirlik sistemine son tüketici de dahil edilir. 

Ürün izlenebilirlik sistemi için kullanılan lotlama sisteminin bir benzeri katkı maddeleri, ambalaj malzemeleri ve işlem yardımcıları için de kurulmalı ve ürüne gerçekleştirmede kullanılan tüm maddelerin de izlenebilirliği sağlanmalıdır.  

İzlenebilirlik sisteminin kurulması uluslararası standartlar dışında aynı zamanda yasal bir zorunluluk haline gelmiş ve gıda güvenliğine dair bilinen veya bilinmeyen risklerin tanımlanması, sağlığa zararlı olan gıdaların tüketimlerinin engellenmesi veya geri çağırılabilmeleri için gerekli olan bilgilerin etiketlerde bulunması gerekmektedir. ISO 9001 kalite yönetim ve ISO 22000 gıda güvenliği sistem standartları, BRC ve IFS gibi diğer standartlarda da izlenebilirliğin sağlanması elzem olan bir gerekliliktir. 

İzlenebilirlik sisteminin sağlanması gerekliliğinin yanı sıra, bu sistemin aynı zamanda belli sıklıklarla test edilerek izlenebilirliğin sağlandığının doğrulanması gerekmektedir. Bu sıklık en az yıllık olmalıdır. 

İzlenebilirlik sisteminin kurulması ve test edilerek etkin bir şekilde işlediğinin kontrol edilmesinin yanı sıra üretilen ürün miktarının ne kadarının izlenebildiği yada ürün gerçekleştirme prosesine ait tam bir miktarsal izlenebilirliğinin sağlanıp sağlanamadığı da önemlidir. Ürünün tamamının izlenebilirliğinin sağlanıp sağlanamadığının kontrolü için firma bir kütlesel denklik sistemi geliştirmelidir. Kütlesel denkliğin sağlanması BRC standardı için elzem olan bir gerekliliktir. 

Kütlesel denkliğin sağlanması için son ürünün bütünüyle ele alınmalıdır. Oluşturulan kayıt sisteminde ürün gerçekleştirme için kullanılan hammadde, katkı maddeleri, ambalaj malzemeleri, işlem yardımcılarının miktarları kayıt altına alınmalıdır. Tutulan bu kayıtlar ile herhangi bir son üründe kullanılan hammadde, katkı maddeleri, ambalaj malzemeleri, işlem yardımcılarının hangi miktarlarda kullanıldığının tespitinin yanı sıra kullanılan bu hammadde, katkı maddeleri, ambalaj malzemeleri, işlem yardımcılarının başka hangi ürünlerde hangi miktarlarda kullanıldığı da tespit edilebiliyor olmalıdır. 

Kütlesel denklik testi hammaddeden son ürüne doğru değil son üründen hammaddeye doğru yapılmalı ve son üründe kullanılan hammadde, katkı maddeleri, ambalaj malzemeleri, işlem yardımcılarının başka hangi ürünlerde kullanıldığı ve bu ürünlere dair izlenebilirlik kayıtlarına da ulaşılabilinmelidir. 

Mutlak kütlesel denklik ancak hammadde, katkı maddeleri, ambalaj malzemeleri, işlem yardımcıları miktarlarının kaydedilmesinin yanı sıra bu maddelere ait fire ve işletme kayıplarının da tam olarak kayıt altına alınması ile sağlanır. Aynı zamanda bu maddelerin ürünlerdeki kulanım oranlarını belirten ürün bileşim ve formülasyonları da kütlesel denkliğin sağlanması için bulundurulması gereken kayıtlardır. 

Kütlesel denklik sisteminin oluşturulması başta her ne kadar zor olsa da, bu sistemin doğru bir şekilde kurulup etkin bir şekilde uygulanıyor olması firmalar için büyük bir başarı olmakla beraber izlenebilirlik sisteminin son noktasıdır.

Information
Olusturma tarihi 2020-02-23
Revizyon tarihi 2020-05-02
Revizyon
Boyut 0
Sistem
Revizyon no 0

Gıda sektöründe veya ambalaj vb. gıda sektöründe kullanılan gıdaya temas eden malzeme ve ekipmanlarda gıdaya uygunluk sağlanması için farklı hammaddelerden üretilen farklı tipte yapıştırıcılar kullanılmaktadır.

Bu yapıştırıcılar arasındaki farkları çoğu zaman üretici dahi bilmemektedir. Bazı üreticiler ise tüm yapıştırıcıların gıda sektöründe kullanılabileceğini ve yapıştırıcıların herhangi bir negatif etkisi olmayacağını düşünmektedir.

Gıda sektöründe gıdaya uygun olan yapıştırıcı ve tutkallar ile ilgili bu konuda söz sahibi olan kurum olan FDA ve NSF gıdaya uygunluk sertifikası aranmalıdır, gıda sektöründe bu tür sertifikalara sahip yapıştırıcı ve tutkallar kullanılmalıdır.

Gıda sektöründe kullanılabilen gıdaya uygun yapıştırıcı ve tutkallarda istenen özellikler aşağıda listelenmiştir;

- FDA gıdaya uygunluk belgesi olmalı,

- Kokusuz olmalı,

- Gerektiğinde renksiz olmalı,

- Sterilizasyon, pastörüzasyon, kaynatma, haşlama vb. ısıl işlemlere dayanıklı olmalı, çözünmemelidir

- Yağlar, asitler, alkaliler gibi gıdanın doğasında olan kimyasal gruplara karşı dirençli olmalı, çözünmemelidir

- Buhar, radyasyon, soğuk ve donuk muhafaza koşullarına dayanıklı olmalı, çözünmemelidir

- Zararlı solvent içermemeli,

- Kullanan kişiye karşı tahriş edici etkileri olmamalı,

- Ambalaj, ekipman vb. gibi kullanıldığı yerlerde tahriş edici korozif etki yapmamalıdır.

Information
Olusturma tarihi 2020-02-23
Revizyon tarihi 2020-05-02
Revizyon
Boyut 0
Sistem
Revizyon no 0

Gıdaya uygun ambalaj malzemeleri ve bu ambalaj malzemelerinin özellikleri hakkındaki bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

 

Gıdaya uygun ambalaj malzemeleri

*Cam Ambalajlar

*Kağıt ve Karton Ambalajlar

*Kompozit Ambalajlar

*Metal Ambalajlar

*Plastik Ambalajlar

*Pet (Polietilen teraftalat) Ambalajlar

*PP (Poli Propilen) Ambalajlar

*PS (Poli Stiren) Ambalajlar

*HDPE (Yüksek Yoğunluklu PoliEtilen)

*LPDE (Düşük Yoğunluklu Poli Etilen)

*PC (Poli karbonat) Ambalajlar

*Ahşap Ambalajlar

 

Ambalaj çeşitleri: Cam Ambalajlar

Cam üç ana maddeden oluşmuştur: Kum, soda ve kireç. Bu malzemeler, 1500 dereceye kadar ısıtılarak eritilir. Cam üretiminde ortaya çıkan gazlar ve sıvı atıklar mutlaka filtre ve arıtma işlemlerinden geçmektedir. Cam ambalaj üretiminde belli oranda cam kırığı kullanılması hem teknik, hem de ekonomik bakımdan avantaj sağlar. Cam ambalajlar parlak, pürüzsüz ve kolay temizlenebilir bir yapıya sahiptir. Bu nedenle mikropları barındırmaz. Yapısında yabancı madde yoktur. Bu nedenle yiyeceklerle etkileşim yapacak bir madde de yoktur. Saydam olduğu için estetik olarak da güzeldir. Defalarca kullanılabildiğinden ekonomik bir ambalaj malzemesidir. Günümüzde cam ambalajın tüketimi, ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Ağırlık ve kırılganlık sorunları, cam ambalajın dezavantajlarıdır.

 

Ambalaj çeşitleri: Kağıt ve Karton Ambalajlar

Kağıt ve karton ambalajın hammaddesi selüloz adı verilen çok değerli bir maddedir. Selüloz, özel yetiştirilen bitkilerden ve ağaçlardan elde edilmektedir. Kağıt ve karton işlenmesi kolay olduğundan, taşınması sırasında az yer kaplaması ve dayanıklı olması bakımından tercih edilirler. Çok değişik kalitede ve gramajda üretilebilen kartondan yapılan karton ambalajlar, sayısız biçim ve görünüşte elde edilmektedir. Kağıt esaslı ambalaj malzemelerinin ana hammaddesi kağıttır. Kağıtta karton gibi işlenmesi kolaydır. Günümüzde üretilen kağıtlar arasında ambalaj kağıdı olarak çok çeşitli üretim yapılmaktadır. Kağıt ve karton ambalajlar en ekonomik ambalaj çeşitlerindendir. Bunlar her ürün miktarına yönelik 100 gramdan 10 kg kadar değişik ürünlerin ambalajlanmasında yararlanılabilir. Gelecekte daha az hammadde kullanarak daha dayanıklı ancak ince, hafif, ekonomik karton üretimi yapılacaktır. Kağıt ve karton ambalajın üretim kolaylığı ve ekonomikliği bakımından oldukça tercih edilen bir ambalaj türüdür. Bunun yanı sıra kağıt ve karton ambalajın tek başına sertlik, patlama, koruma, nem ve su bariyer değerlerinin yeterli olmadığı durumlar için içine koyulacak ürünlerin özelliklerine göre bu ambalajlar çeşitli işlemlere tabii tutulur. Bir başka iç ambalaj ile desteklenerek kullanılan karton emprenye ya da lamine ediliyor. Örneğin bir iç torba kullanılıyor, neme karşı dayanıklı olması için mumlanıyor veya plastik filmle kapanıyor.

 

Ambalaj çeşitleri: Kompozit Ambalajlar

Kompozit ambalaj malzemeleri en az iki farklı malzemenin tam yüzeylerinin birleştirilmesi ile elde edilir. Farklı malzemelerin birlikte kullanımındaki amaç dayanıklılığı arttırmak, içindeki ürünün güvenliğini arttırmak, esnekliği arttırmak ve malzemelerin kendilerine özgü özelliklerini birleştirmektir.

*Plastik-Alüminyum / Metalize kompozit ambalajlar

*Karton-polietilen kompozit ambalajlar

*Kağıt-Polietilen kompozit ambalajlar

*Plastik-Kağıt-Alüminyum / Metalize kompozit ambalajlar

*Kağıt-Alüminyum / Metalize kompozit ambalajlar

Bu ambalajlara genelde evlerimizde kullandığımız kahve, çerez, hazır çorbalarda, meyve sularında sık sık karşımıza çıkarlar. Bu kutuların en büyük avantajı metalden daha ucuz ve hafif olmalarıdır. Ayrıca çok çeşitli kapak kullanımına uygun olmalarıdır.

 

Ambalaj çeşitleri: Metal Ambalajlar

Metal ambalajlara içine konulan ürünlerin bozulmaması için çeşitli organik kaplamalar geliştirilmiştir. Alüminyumdan ve çelikten üretilen metal kutular hem gazlı, hem de gazsız içeceklerin ambalajında kullanılır. Metal ambalaj ışık, hava ve suya karşı güçlü bir bariyer oluşturur. Böceklere ve kemirgenlere karşı yeterli derecede sağlam ve dayanıklıdır. Sterilizasyon için ısıtabilme ve hemen soğutma yapılabilmesi, uygun laklar kullanılarak gerekli şekilde işleme tabii tutulmuş ise içindeki ürün ile zararlı reaksiyona girmemesi, doğada en kolay yok olan malzeme olması bakımından kullanımı yaygındır

Metal kutular çürüyüp bozulabilen gıdaların korunması için kullanılan ambalajlardır. Özellikle gıda ve içecek pazarlarında metal ambalaj kullanımı son on yıllarda artmıştır. Metal ambalaj içecek ve gıda, evcil hayvan yemi ambalajı olarak kullanılmaktadır.

Metal ambalajlarda gıda ile temas eden kısımda paslanmayı önlemek amacıyla gıdaya uygun lak kullanılmaktadır.

 

Ambalaj çeşitleri: Plastik Ambalajlar

Ambalaj çeşitleri: Pet (Polietilen teraftalat) Ambalajlar

Polyester ailesine ait termoplastik bir malzemedir. Isıl işlenmesine bağlı olarak, amorf (şeffaf) ve yarı-kristal (opak ve beyaz) malzeme olarak mevcuttur. En önemli kullanım avantajı, tamamen geri dönüşebilir olmasıdır. PET kalınlığına bağlı olarak yarı-rijit (yarı-katı) ve rijit (katı) olabilir. Çok hafiftir. İyi bir gaz ve nem bariyeri olarak kullanılır. Serttir ve darbeye karşı dayanıklıdır. Doğal olarak renksiz ve şeffaftır. İnce film olarak üretildiğinde, PET sıklıkla alüminyum ile kaplanır; yansıtıcı ve opak bir hale gelir. PET şişeler, mükemmel bariyer malzemesi olup, özellikle meşrubatlar için çok yaygın kullanım alanı vardır. Çeşitli boyutlarda içme suyu, gazlı içecekler, meyve suyu ve bitkisel yağ şişeleri, fıstık yağı kavanozu, mikro dalga gıda tepsisi örtüsü, salata kapları PET plastiğinden yapılmaktadır. PET, 1941 yılında Calico Printer's Ortaklığı tarafından Manchester'da patentlenmiştir. PET şişe ise 1973 yılında patentlenmiştir.

 

Ambalaj çeşitleri: PVC (PoliVinil Klorür) Ambalajlar

Sert ve esnek olarak iki tür PVC malzemesi vardır. Bitkisel yağlar ve şampuan şişeleri, çamaşır suyu ve şeffaf sıvı deterjan kapları, sıvı motor yağı şişeleri, yapay deriler, pencere temizleme ürünleri, taze et kapları, ketçap şişeleri, yumuşak oyuncaklar, elektriksel yalıtımlar, çatı malzemeleri, borular ve pencere çerçevesi malzemeleri PVC'den yapılmaktadır. Polivinil klorid ilk olarak 19. yüzyılda iki farklı halde , 1835'te Henri Victor Regnault ve 1872'de Eugen Baumann tarafından kaza eseri keşfedilmiştir. 20. yüzyılın başlarında, Rus kimyacı Ivan Ostromislensky ve Fritz Klatte Alman kimya şirketi Griesheim-Elektron ile PVC'yi ticari ürünlerde denemiştir, fakat katı halde işlem görme zorlukları ve polimerin gevrekliği çabaları durdurmuştur. 1926'da, B.F. Goodrich şirketinden Waldo Semon PVC'yi farklı katkı maddeleri ile karıştırıp, plastikleştirme metodu geliştirmiştir. Bu sonuç, daha esnek ve daha kolay işlenebilir malzemeyi vermiş ve ticari alandaki yaygın kullanım bundan yakın bir zaman sonra başarılmıştır.

 

Ambalaj çeşitleri: PP (Poli Propilen) Ambalajlar

Kimyasal maddelere, ısıya ve aşırı yorulmaya dayanıklı bir maddedir. Orta sertliğe ve parlaklığa sahip plastiklerdir. Margarin tüpleri, ketçap şişeleri, çubuk, başlıklar, cips ve bisküvi için poşetler, mikrodalga yiyecek tepsileri, ilaç şişeleri, yoğurt kapları, sandalyeler, bavullar, halı yapma, halat ve bazı kaplar ile kapaklar polipropilen plastiklerden yapılmaktadır. Ambalaj yapımında kullanılan plastiklerin en düşük yoğunluklu olanıdır.

 

Ambalaj çeşitleri: PS (Poli Stiren) Ambalajlar

Rijit ve köpük olabilir, Çok yönlü ve amaçlı kullanılan bir plastiktir. Oldukça sert, kırılgan ve parlak bir plastiktir. Nispeten düşük erime noktasına sahip çok pahalı olmayan bir reçinedir. Asetonlu ortamda hızla kabarır. Koruyucu paketleme, yumurta kartonları, soğutucular, tepsiler, fast-food paketleme kapları, kahve kapları, yoğurt kapları, çatal ve bıçak takımı, su bardağı, kapaklar polistiren plastiklerden yapılmaktadır.

 

Ambalaj çeşitleri: HDPE (Yüksek Yoğunluklu PoliEtilen)

Oldukça sağlam ve ekonomik bir malzemedir. Doğal olarak süt rengi görünümündedir. Bu nedenle berraklığın önemli olduğu ürünlerde kullanılmaz. En çok kullanılan plastiklerden biridir. Düşük maliyetli, kolay şekillenebilmesi ve kırılmaya dayanıklı olması nedeni ile geniş bir kullanım alanına sahiptir. Plastik tüpler, atık torbaları, kaseler, kovalar, ince taşıyıcı torbalar ile süt, su, meyve suları HDPE den yapılmaktadır.

 

Ambalaj çeşitleri: LPDE (Düşük Yoğunluklu Poli Etilen)

Yarı saydam veya renklidir. Orta sertlikte ve dayanıklı bir plastiktir. Esnek, yumuşak, kolay kesilebilir ve buruşmaz özelliğe sahip bir plastiktir. LDPE plastikleri, pürüzsüz, esnek ve nispeten saydam olduğundan dolayı en çok film hammaddesi olarak kullanılır. LDPE plastikler, pigment ilave edilmezse süt beyazı rengindedir. Ayrıca çuval, büzgü ve germe şalı, film torbası, çöp torbası, ekmek ve sandviç torbası, çeşitli yiyecek torbaları, gıda kutusu, derin dondurucu torbası, ucuz mutfak malzemesi, bakkal torbaları, margarin tüpleri, çeşitli kavanozların esnek kapaklarının yapımında kullanılır.

 

Ambalaj çeşitleri: PC (Poli karbonat) Ambalajlar

İşlenmesi, kalıplanması, ısıl olarak şekillendirilmesi kolaydır, bu tip plastikler modern imalat sektöründe çok geniş kullanım alanı olan plastiklerdir. Polikarbonat çok dayanıklı bir malzemedir, kurşungeçirmez cam yapımında kullanılır. Ayrıca bu polimer oldukça şeffaf ve ışığı geçiren bir yapıdadır. Birçok cam türünden daha iyi ışık geçirgenlik karakteristiğine sahiptir. Evlerimizde kullandığımız damacana ismini verdiğimiz şişeler ve biberonlar da yine polikarbonat malzemesinden üretilirler. Darbelere karşı dayanıklı olması bu malzemenin en iyi özelliğidir.

 

Ambalaj çeşitleri: Ahşap Ambalajlar

Dünyanın en eski ambalaj malzemelerinden olan ahşap ambalaj, sertlik ve dayanıklılık özelliği nedeniyle ağır kırılgan yüklerin, havalandırma özelliğinden dolayı ise taze meyve ve sebzenin ambalajlanmasında yaygın kullanılır. Günümüzde ahşap eskiden olduğu gibi basit bir şekilde küçük üretim birimlerimde üretilecek bir ambalaj olmaktan çıktı. Artık gelişmiş ülkelerde ahşap ambalajlar için birçok belge isteniyor.

Information
Olusturma tarihi 2020-02-23
Revizyon tarihi 2020-05-02
Revizyon
Boyut 0
Sistem
Revizyon no 0

Plastikler petrol ve doğal gazdan elde edilen hidrokarbonlardan üretilmektedir. Hidrokarbon zincirleri polimerleri oluşturmaktadır, bu hidrokarbon moleküllerinin farklı şekilde birleşimleri ile farklı plastik tipleri oluşmuştır. Plastik malzemelerin çeşitleri aşağıda kısaca listelenmiştir.

 

FDA gıdaya uygun plastiklerin gıdaya uygun olmayan plastiklerden daha saf olmasını zorunlu kılmaktadır. Gıdaya uygun plastikler insan sağlığına zararlı olan boya yada geri dönüştürülmüş plastik içermemelidir. Bu gıdaya uygun plasiklerde geri dönüştürülmüş plastik kullanılmaz anlamına gelmemelidir. FDA geri dönüştürülmüş maddelerin gıda ambalajı olarak kullanımı ile ilgili detaylı bir mevzuat içermektedir.

Gıdaya uygunluk ile ilgili diğer bir etken ise plastiğin gıdaya uygun olmasıdır. Bazı asidik yada alkollü yada yağlı gıdalar plastiklerde çözünmeye sebep olabilirler. Bu yüzden plastik ambalaj seçiminde gıdaya uygun plastik değil hem gıdaya uygun hemde üretilen ürünün özelliklerine uygun plastik seçilmelidir.

1. PETE veya PET

PETE veya PET Polyethylene Terephthalate'in kısaltmasıdır. Çok yumuşak, şeffaf ve gıdalarda tek kullanımlık olarak güvenli olduğu kabul edilir. Çoğu su, meşrubat ve diğer içecek şişeleri bu malzemeden imal edilir. Dondurulmamalı, bulaşık makinesinde yıkanmamalı ve mikrodalga fırında kullanılmamalıdır. İçinde bulunan gıda maddesine herhangi bir zararlı madde sızdırmaz ancak tekrar kullanım için yeterince temizlenemez ve tekrar kullanıldığında zararlı bakteriler üreyebilir.

2. HDPE

HDPE High-Density Polyethylene (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)'in kısaltmasıdır. Gıdalarla kullanımının güvenli olduğu kabul edilir. BPA içermez. Bulaşık makinesinde yıkanabilir, mikrodalga fırında kullanılabilir.

3. V veya PVC

PVC Polyvinyl Chloride'in kısaltmasıdır. Gıdalarla kullanılmamalıdır. İçindeki zararlı maddeleri gıdalara sızdırır.

4. LDPE

LDPE Low-Density Polyethylene (Düşük Yoğunluklu Polietilen)'in kısaltmasıdır. Bu malzeme de HDPE gibi gıdalarla birlikte kullanılabilir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir, mikrodalga fırında kullanılabilir.

5. PP

PP Polipropilen'in kısaltmasıdır. En güvenli plastik türlerinden biri olarak kabul edilir. İçinde barındırdığı gıdalara sızdırdığı bilinen herhangi bir zararlı madde yoktur. Bulaşık makinesinde yıkanabilir, mikrodalga fırında kullanılabilir.

6. PS

PS Polystyrene'in kısaltmasıdır. Çay ve kahve gibi sıcak içecekler için kullanılan köpük bardakları (karton bardaklardan bahsetmiyorum) bilirsiniz. Ya da hazır satılan tavuklarda, tavuğun altındaki köpük tabağı bilirsiniz. Ya da kolilerin içindeki elektronik cihazları darbeden korumak için kenarlara koyulan birbirine yapışık o küçük yuvarlak köpükleri.

7. DİĞER

7 numara belirli bir plastik türüne ait değildir. İlk 6 tür haricindeki tüm plastiklere 7 numara verilir. Genellikle BPA denen o zararlı maddeyi içerirler. Ancak içermiyor da olabilir, bu yüzden bileşiğindeki maddelerin irdelenmesi gerekir.

Diğer bir gıdaya uygun plastik ise polikarbonatlardır. Polikarbonatlar şeffaf kırılmaya dayanıklı plastiklerdir.

Gıdaya uygun plastik malzemeler ile ilgili genel bilgiler tablosu aşağıdadır. Gıdaya temas eden plastikler ile ilgili detaylı bilgiler gıda maddeleri ile temasta bulunan plastik madde ve malzemeler tebliğinde bulunmaktadır.

Information
Olusturma tarihi 2020-02-23
Revizyon tarihi 2020-05-02
Revizyon
Boyut 0
Sistem
Revizyon no 0

Gıda sektöründe katkı yada işlem yardımcısı olarak kullanılan veya ambalaj vb. üzerinde gıda sektöründe kullanılan gıdaya temas eden boya ve mürekkepler türü malzeme ve ekipmanlarda gıdaya uygunluk sağlanması için farklı hammaddelerden üretilen farklı tipte solventler kullanılmaktadır.

Bu boya ve mürekkepler arasındaki farkları çoğu zaman üretici dahi bilmemektedir veya farkında olmamaktadır. Bazı üreticiler ise tüm boya ve mürekkeplerin gıda sektöründe kullanılabileceğini ve boya ve mürekkepler gıdaya herhangi bir negatif etkisi olmayacağını düşünmektedir.

Gıda sektöründe gıdaya uygun olan boya ve mürekkepler ile ilgili bu konuda söz sahibi olan kurum olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt belgesi veya FDA ve NSF vb. kurumlardan alınan gıdaya uygunluk sertifikası aranmalıdır, gıda sektöründe bu tür sertifikalara sahip boya ve mürekkepler kullanılmalıdır.

Gıda sektöründe kullanılabilen gıdaya uygun boya ve mürekkeplerde istenen özellikler aşağıda listelenmiştir;

- Gıdaya uygunluk belgesi olmalı,

- Kokusuz olmalı,

- Sterilizasyon, pastörüzasyon, kaynatma, haşlama vb. ısıl işlemlere dayanıklı olmalı, çözünmemelidir

- Yağlar, asitler, alkaliler gibi gıdanın doğasında olan kimyasal gruplara karşı dirençli olmalı, çözünmemelidir

- Buhar, radyasyon, soğuk ve donuk muhafaza koşullarına dayanıklı olmalı, çözünmemelidir

- Zararlı solvent içermemeli,

- Kullanan kişiye karşı tahriş edici etkileri olmamalı,

- Ambalaj, ekipman vb. gibi kullanıldığı yerlerde tahriş edici korozif etki yapmamalıdır.

Information
Olusturma tarihi 2020-02-23
Revizyon tarihi 2020-05-02
Revizyon
Boyut 0
Sistem
Revizyon no 0

Makine veya ekipmanın gıdaya temas ettiği veya etme riski olan yerlerde kullanılan yağlar ve gresler indirek gıda katkıları olarak adlandırılabilir. Kullanılan gres yada yağ gerektiğinden fazla kullanım sonucunda taşarak yada zamanla akma yaparak gıdaya karışabilir ve gıda katkısı haline gelebilir.

Günümüzde gıda endüstrisi her geçen gün daha hızlı ve daha yüksek kapasiteli üretim yapmaktadır.  Dolayısıyla gıdalara muhtemel bulaşmalar hızlı bir şekilde büyük çapta ürüne etki etmektedir, bulaşma risklerini önlemek için kullanılan yağlar ve gresler gerektiği şekilde kullanılmalı ve makine veya ekipmanın gıdaya temas ettiği veya etme riski olan yerlerde mutlaka toksik olmayan gıdaya uygun food grade yağlar ve gresler kullanılmalıdır.

Gıdaya uygun food grade yağlar ve gresler FDA tarafından onaylı ve NSF tarafından H1, 3H and HT1 kategorilerinde tanınmış olmalıdır.

H1 – Gıdaya kazara temas etme riski olan yağlar, gresler, pas sökücüler ve anti-paslar (Gıdaya uygun food grade yağlar, gresler, pas sökücüler ve anti-paslar)

H2 – Gıda işletmelerinde gıdaya temas etmeyen yerlerde kullanılan yağlar.

H3 – Çözünür gıdaya uygun maddeler. Bu maddeler ekipmanlarda pas oluşumunun engellenmesi için kullanılan

Information
Olusturma tarihi 2020-02-23
Revizyon tarihi 2020-05-02
Revizyon
Boyut 0
Sistem
Revizyon no 0

Kalite el kitabı, kalite yönetim ve gıda güvenliği sistemleri dokümantasyonunda omurga görevi gören bir dokümandır, firma yapısı, ürünler, prosesler, uygulamalar ve dokümantasyon sisteme dair her şeyi içerir. Bu anlamda kalite el kitabı iç ve dış denetimlerde kuruluşu tanıtan bir kılavuz görevi görmektedir. Böylesine önemli bir dokümanın hazırlanması ve güncel tutulması bazen zor olmakta hatta güncelliğin sağlanamamasından dolayı denetimlerde veya ziyaretlerde kalite el kitabındaki hatalar göze çarpmaktadır.

 

Kalite el kitabını hazırlarken birçok firma kullanmış oldukları kalite yönetim sistemi maddelerinin sıralanışından faydalanırlar ki bu sistem genellikle ISO 9001 kalite yönetim sistemidir. Böylece kalite el kitabı sadece ISO 9001 sisteminin bir açılımı olmakta ve firmanın kullandığı diğer kalite ve gıda güvenliği sistemlerini içermeyen bir doküman olmaktadır fakat kuruluşlardaki sistemlerin birbirlerine entegre olmuş şekilde yönetilmesi hem dokümantasyon hem de uygulama açısından birçok faydalar sağlamaktadır. Sadece ISO 9001 sistemini kapsayan bir kalite el kitabı sistemim ve kuruluşun anlatımında eksikliklere ve dağınıklığa sebep olabilmektedir. Ayrıca BRC gibi bazı standartlar kalite el kitabında ilgili standarda ait atıfların bulunmasını zorunlu kılmaktadır.

 

Kalite el kitabında bulunan bazı yanlış uygulamalar el kitabının sürekli revizyonunu gerektirdiğinden revizyonun unutulması durumunda sorun yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu ve bunun gibi hatalardan bazılar aşağıdaki gibidir;

Tüm sistem dokümanlarında olduğu gibi kalite el kitabında da bir hazırlayan ve onaylayan kısmı bulunmaktadır. Bu kısma unvan yerine isim yazılması veya her ikisinin birlikte yazılması kuruluş içinde kişiler değiştiğinde bile dokümanın revize olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle tüm dokümanlarda ve kalite el kitabında hazırlayan ve onaylayan kısımlarına sadece unvan yazılması daha uygundur ki böylece kişiler değiştiğinde kalite el kitabının revize edilmesine gerek kalmamaktadır.

Kalite el kitabı hazırlanırken kuruluş yapısı, ana ve destek süreçler, ürünler, BRC, IFS, ISO 22000 gibi kalite yönetim ve gıda güvenliği sistemleri ve dokümantasyon yapısı çok iyi irdelenmeli ve eksik veya hatalar önlenmelidir. Hazırlanacak olan kalite yönetim sistemi el kitabında yukarıda belirtilen tüm konuları ilgili dokümanları ve uygulamaları içeren atıflara yada gerektiğinde geniş anlatımlara eksiksiz olarak yer verilmelidir.

Kalite el kitabının içeriğinde bulunan okunur doküman anlatımları da kalite el kitabının hazırlanmasında önemli yer tutmaktadır. Talimatlar, prosedürler vb. okunur dokümanların detaylı anlatımlarının yapılması bu dokümanlarda yapılacak herhangi bir revizyonda kalite el kitabının da revize edilmesi anlamına gelmektedir ki bu sistem adına büyük riskler taşımaktadır şöyle ki revize edilen herhangi bir okunur dokümanın detaylı olarak kalite el kitabındaki açılımının da revize edilmesi gerekliliğinin unutulması sistemde uygunsuzluklar oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu sebepten dolayı sistemdeki okunur dokümanların detaylı açıklamalarından genel hatlarıyla belirtilerek bu dokümanlara atıflar yapılması sistem ve dokümantasyon yapısı adına daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

Kalite el kitabının hazırlanması hatta hazırlanmış bir kalite el kitabının yukarıdaki konular esas alınarak tekrar gözden geçirilmesi kuruluşun yararına olacaktır.

Information
Olusturma tarihi 2020-02-23
Revizyon tarihi 2020-05-02
Revizyon
Boyut 0
Sistem
Revizyon no 0

Fonksiyonel hijyen gereksinimleri
Hijyenik gıda işleme ekipmanı ve fabrikaların, gıda güvenliği ve kalite sorunlarını önlemek için beklendiği gibi performans göstermelerini sağlamak için bakımı kolay olmalıdır. Ekipman ve fabrikada aynı zamanda ürünlerin temizlenmesi ve kontaminasyondan korunması kolay olmalıdır. Aseptik ekipman durumunda, ekipman sterilize edilebilir olmalı ve mikroorganizmaların girmesini önlemelidir. Gıda güvenliği için kritik olan tüm fonksiyonları izlemek ve kontrol etmek mümkün olmalıdır.

Temizlenebilirlik (dezenfeksiyon için ön koşul)
Temizlenebilirlik, temizlik yöntemlerinden bağımsız olarak çok önemli bir hijyen gereksinimidir, örn. otomatik veya manuel (temizlenme yeri (COP) dahil). Yanlış veya yetersiz temizlenmiş ekipman etkili bir şekilde dezenfekte edilemez.
Temizlenmesi zor olan ekipman ve fabrikalar, daha agresif kimyasalların yanı sıra daha uzun temizleme ve dekontaminasyon döngüleri kullanarak daha ağır prosedürler gerektirecektir. Sonuçlar daha yüksek maliyetler, üretim için daha az kullanılabilirlik, ekipmanın kullanım ömrünün azalması ve daha fazla atıktır.
Bir ekipman parçası temizlenebilirlik için tasarım ilkelerine uygun olarak tasarlanmış olsa da, her türlü gıda ile kullanım için uygun olmayabilir (örn. Sıvılar için kullanılan bir pompa kolay temizlenebilir, ancak partiküllü sıvılar için kullanılabilir temizlenebilir olmayabilir ). Hijyenik olarak tasarlanmış ekipman ve fabrikaların entegre edilmesi, önceden belirlenmiş bir seviyeye (örn., Alerjenlere ve DNA sınırlarına göre kabul edilebilir bir seviyeye) kadar temizliğe ulaşmanın garantisi değildir. Gıda ürününe (örneğin yapışkan veya yapışkan ürünler) bağlı olarak, önemli temizlik parametrelerinin: başarılı temizlik için zaman, sıcaklık, kimya ve mekanik etki artırılması gerekebilir. Kullanım amacı dikkate alınmalıdır.

Mikroorganizmaların girişinin önlenmesi
Gıda üretiminde kullanılan hijyenik ekipman ve fabrikalar, mikroorganizmaların girişini sınırlayacak şekilde tasarlanacaktır. Aseptik ekipman mikroorganizmalara karşı geçirimsiz olmalıdır.

Mikroorganizmaların büyümesinin önlenmesi

Hijyenik ekipman ve fabrikalar, mikroorganizmaların barınabileceği ve büyüyebileceği herhangi bir alanı, ör. ölü alanlar, boşluklar ve yarıklar. Bu, mikroorganizmaların uygun koşullar altında çok hızlı büyüyebildiği üretim sırasında da önemlidir.

Haşere girişinin ve istilasının önlenmesi

Hijyenik ekipman ve fabrikalar zararlıların girmesini önleyecek şekilde tasarlanmalıdır, örn. böcekler, kuşlar, üretim alanına. Ayrıca, ekipman, zararlıların barınabileceği ve çoğalabileceği, ör. tamamen kapalı olmayan muhafazalar.

Yabancı madde kontaminasyonunun önlenmesi

Hijyenik ekipman ve fabrikalar, yabancı partiküllerin gıdaya girmesini önlemek için parçaların aşınmasını ve kırılmasını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Hijyenik Tasarım, yabancı partiküllerin içeri girmesini önlemek ve bunları tespit etme ve çıkarma yeteneğini içerir.

Ana konular:

Cra Çatlama, yontma, pullanma ve aşınmaya karşı dayanıklı yapı malzemeleri.
Product Gevşeyip ürün veya açık kaplara düşebilecek tüm bağlantı elemanlarının ortadan kaldırılması.
Open Açık ürün ve açık kaplar üzerinde hijyenik ekran kullanımı.
Product Ana ürüne işlevsel delikler kapatılmış veya hijyenik olarak tasarlanmış kapaklar veya kapaklarla donatılmıştır.
Effective Etkili bir koruyucu bakım programının uygulanması (örn. Contaların ve contaların değiştirilmesi).
Delivery Teslimattan önce tüm yeni ekipmanları temizlemek ve incelemek için iyi üretim uygulamaları.

Kimyasal kirlenmenin önlenmesi

Hijyenik ekipman temizlik kimyasalları, yağlayıcılar, sinyal transfer sıvıları, termal ısıtma ve soğutma sıvıları vb.

Diğer gereksinimlerle uyumluluk

Mükemmel hijyenik özelliklere sahip ancak ATEX, AB Makine Direktifi (Operatör Güvenliği) (1), yüksek basınç direktifleri, endüstriyel standartlar, vb. dolayısıyla bir tasarımcı bir uzlaşma yapmak zorunda kalabilir.

Yapı malzemeleri

Gıda makine ve fabrikalarının yapımında kullanılan malzemeler belirli özel gereklilikleri yerine getirmelidir. Kullanım amacı altında bu malzemeler:

ürüne inert,
Det Deterjan ve dezenfektanlara karşı inert
korozyona dayanıklı,
toksik olmayan,
olmayan lekelenme,
Stable mekanik olarak kararlı,

ve yüzey kaplamaları olumsuz etkilenmemelidir.

Gıdalarda toksik elementlerin varlığı kabul edilemez. Tasarımcı, amaçlanan kullanım koşulları altında, gıda ile doğrudan veya dolaylı temas halinde olan malzemelerin, tüketiciye zararlı olabilecek herhangi bir madde bırakmamasını sağlamalıdır. Mevzuat yönlerinin kontrol edilmesi zorunludur - birçok ülkede gıda maddeleriyle temas eden malzemelerin bileşimini kapsayan uygulama kuralları ve direktifleri vardır ve mevcut veya beklemedeki mevzuat uyarınca belirli bir malzemenin kullanımına izin verilmelidir (5). İzlenebilirlik, bu mevzuattaki temel gereksinimlerden biridir.

Gıda endüstrisi için malzeme ve ürünlerdeki yeni gelişmeler hakkında bilinçlenmeye ve uygun olduğunda malzeme tedarikçilerinin tavsiyesine başvurmaya değer.

Ürünle temas eden veya ürünle temas etmeyen malzemeler kaplanırsa, kaplama amaçlanan kullanım koşullarına dayanıklı olmalıdır.

Yapı malzemeleri hakkında daha ayrıntılı ve ayrıntılı bilgi EHEDG Kılavuz no. 32 (6).

Metaller

Ürün veya ürün dışı temas için uygun ekipmanı inşa etmek için çok çeşitli metaller mevcuttur. Seçimleri metalin maruz kaldığı stres değerlerinden ve korozyon direncinden, işlenebilirlikten, şekillendirilebilirlikten, kaynaklanabilirlikten, sertlikten ve maliyetten etkilenir. Son seçim, amaçlanan kullanıma bağlıdır.

Paslanmaz çelikler, ıslak temizlenmiş proses tesisleri için kullanılan metalik yapı malzemeleri için mantıksal tercihtir, ancak spesifik alaşım uygulamaya bağlıdır.

Diğer metallerin (örneğin yumuşak çelik ve eloksallı alüminyum) kullanımı kuru bir ortamda uygun olabilir (7).

Polimerik malzemeler

plastik maddeler

Bazı plastikler, daha düşük maliyet ve ağırlık, aşınma direnci veya daha iyi kimyasal direnç gibi paslanmaz çeliklere göre avantajlara sahip olabilir. Bununla birlikte, kullanımları mevzuatla (ör. AB (8), FDA (9)) yönetilmektedir ve dikkate alınması gereken ana kriterler şunlardır:
İntended amaçlanan kullanıma uygun, özellikle sıcaklık aralıkları ve aşınmaya karşı direnç,
gerilim çatlama direnci ve kırılganlık,
yüzeyin hidrofobikliği / reaktivitesi,
Expansion ısıl genleşme katsayısı,
temizlenebilirlik, yüzey topografyasının ve pürüzlülüğün etkisi, üretim teknolojisinden etkilenen kalıntı birikimi.

Sinterlenmiş plastik malzemelerin (örneğin bazı PTFE türleri veya bazı PEEK türleri) kullanılması düşünülüyorsa, gözenekli ve temizlenmesi zor olabileceği dikkate alınmalıdır.

Polimerlerin ve bunların parçalarının sıcaklığı ve kimyasal direnci hakkında daha fazla bilgi ve ayrıntı için lütfen ilgili ürün veri sayfalarına bakın ve / veya doğrudan parça tedarikçisine veya polimer üreticisine başvurun.

elastomerler

Yukarıdaki "Plastikler" bölümünde listelenenlerle aynı parametreler bir elastomer seçimi için geçerlidir. AB'de şu anda belirli bir elastomer düzenlemesi bulunmamaktadır (AB 1935/2004 (5) 'ün tek bir aracı yoktur). Alternatif olarak, FDA düzenlemelerine uyum, Gıda Temas Bildirimi (FCN) sertifikalarının yanı sıra 21 CFR 177.2600 veya diğer ulusal düzenlemelere uygunluk beyanları ile karşılanabilir. Ek olarak, elastomerler gerektirir, esneklik, A yaşlanmaya karşı direnç, Thermal düşük termal genleşme katsayıları. Elastomerlerin ve bunlardan yapılan parçaların uygunluğu hakkında daha fazla bilgi ve detaylar için lütfen ilgili ürün veri sayfalarına bakın ve / veya parça tedarikçinizle veya elastomer üreticisiyle doğrudan iletişime geçin.

Diğer materyaller

Ekipman yapımı için cam, emaye veya seramik gibi diğer malzemeler kullanılır. AB mevzuatı sadece gıda ile temasta kurşun ve kadmiyum göçünü kapsayan seramikler için mevcuttur (10).
Temizlenebilirlik gereklilikleri için bu malzemeler gözeneksiz olmalıdır.

Bilinen sınırlamaları (gözeneklilik, dayanıklılık) ile ahşabın kullanılması mikrobiyolojik ve yabancı madde kontaminasyon risklerine yol açabilir. Bu sınırlamalar, gıda güvenliği ve kullanım amacı ile ilgili olarak dikkate alınacaktır.


Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri

Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri yerel düzenlemelere (AB; ABD: FDA; vb.) Uygun olmalı ve bu bileşiklerin tedarikçisinin önerileri dahilinde kullanılmalıdır.

Bu, yapıştırıcının, ürünün kullanım amacına yönelik kullanım koşulları altında ekipmanın lokal korozyon saldırısına yol açmamasını veya zararlı maddeleri serbest bırakmamasını sağlamak için gereklidir.

tüketim için uygun değil. Tüm bağlar sürekli, aralıksız ve mekanik olarak sağlam olmalıdır, böylece yapıştırıcı bağlı olduğu temel malzemeden ayrılmaz.

Hijyenik contaların yerine sızdırmazlık maddesi (örn. RTV oda sıcaklığı vulkanizasyonu) kullanılması önerilmez.

Yağlar

Ekipman, yağlayıcıların ürünlerle temas etmeyeceği şekilde tasarlanmalıdır. Temasın tesadüfi olabileceği durumlarda, yağlayıcılar, uygun kullanım için FDA 21 CFR dahil olmak üzere düzenleyici gereklilikleri karşılamaya dayanan NSF (ABD) veya InS Services Ltd. (İngiltere) Gıda Dışı Bileşikler Kayıt Programına (H1 sınıflandırması) uygun olacaktır. ve etiketleme (11). Ayrıca, üretim için ISO 21469 sertifikasyonu tavsiye edilir. Yağların üretimi ve kullanımı ile ilgili daha fazla rehberlik EHEDG No. 23 Bölüm 1 ve 2 (12) belgesinde bulunabilir. Bu belgeler, yağlama amacıyla kullanılan yağlarda ve greslerde, koruyucu pas önleyici filmler olarak, tank kapaklarının contaları ve contaları üzerinde ayırma maddeleri olarak ve gıda veya gıda maddelerine yağlanmış parçalar.

Sinyal transfer sıvıları

Sinyal transferi için kullanılan sıvılar toksik olmamalıdır. Aralarındaki bariyer başarısız olursa bunlar işlem sıvılarıyla temas edebilir.

Isı yalıtım malzemeleri

Yalıtım malzemesi paslanmaz çelikle temas ettiğinde klor içermemelidir. Suyun girmesi, bitişik yüzeylerde klorür birikmesine neden olarak, oyuk korozyonuna ve nihai arızaya neden olabilir. Su girişi ayrıca yalıtım performansının düşmesine ve mikrobiyolojik kontaminasyonun artmasına neden olabilir.

Hijyenik dizayn ve yapı

Ekipmanın tasarımı, imalatı ve montajı ile ilgili olarak aşağıdaki temel kriterler dikkate alınmalıdır:

Yüzeyler ve geometri

Doğrudan ve dolaylı ürün temas yüzeyleri kolay temizlenmeli, emici olmamalı ve maddelerin gıda maddelerine sızmasıyla toksikolojik tehlike oluşturmamalıdır. Tüm yüzeyler, tüm çalışma koşulları (amaçlanan kullanım koşulları) altında ürüne ve tüm deterjanlara ve dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.

Temizlemesi kolay tüm yüzeyler, mikroorganizmaların ve diğer kalıntıların birikmesini önlemek için pürüzsüz ve kusurlardan (örn. Çatlaklar ve çatlaklar) arınmış olmalıdır, bu nedenle:

Kolayca temizlenemeyen yüzey mikro yapılarından (topografya veya kusurlar) kaçının (örn. Gözenekler, keskin zirveler, derin vadiler, çatlaklar ve çatlaklar).
Yüzey kalitesi temizlik için gereken süreyi etkiler.
Paslanmaz çelik yüzeyler için mekanik parlatma veya işleme ile elde edilen 0,8 µm'ye eşit veya daha düşük bir Ra değeri önerilir. Daha yüksek Ra değerleri için ödenek, özel ekipman tipleri veya diğer EHEDG kılavuzlarında belirtildiği gibi özel fonksiyonel gereksinimler için gerekçelendirilebilir.

Kaynak doğrudan metalden metale bağlantılar kaynak dışında kullanılmamalıdır (metalden metale temas yüzeyleri toprak, sıvılar barındırabilir ve paslanabilir). • Ekipman EHEDG sertifikalı olacaksa, metal-metal bağlantılara sadece Tip EL Sınıf II ve Tip ED Sınıf I ve II'de izin verilir. Equipment Ekipman ve boru bağlantılarının yanlış hizalanması nedeniyle basamaklardan kaçının. Statik contalar, takılı durumda önden yıkanmalıdır. O-ringlerin ürünle temas halinde kullanılması, özel uygulamalar için diğer EHEDG belgelerinde aksi belirtilmedikçe statik bağlantılarla sınırlandırılmalıdır, örn. mekanik salmastralarda. (13). Contalar veya contalar kullanılırsa, tasarımları, toprak kalıntılarının sıkışabileceği ve bakterilerin birikebileceği ve çoğalabileceği çatlak bulunmayacak şekilde olmalıdır. Uygun conta ve O-ring tasarımı için bkz. EHEDG belge No. 16 (14) ve Elastomerik Contalar hakkında yaklaşan Kılavuz. Aralıksız tasarım ve kolay temizlenebilirlik test edilerek gösterilmelidir. Exposed Açıkta kalan vida dişlerini, bağlantı elemanlarının metal-metal bağlantılarını, cepleri (örn. Kapak başlı vidalarda ve pop perçinlerde), menteşelerdeki çatlakları vb. Ortadan kaldırın. 90 °) kaçınılmalıdır.135 135 ° veya daha düşük tüm iç açıların minimum yarıçapı 3 mm olmalıdır. Keskin köşelerden ( Area Ürün alanını potansiyel ölü boşluktan ayırmak için conta veya membran kullanıldığında, görsel kaçak tespiti sağlanmalı ve mümkün olan en düşük noktaya konumlandırılmalıdır. Özel ekipman tipi için, ör. sensörler için, görsel sızıntı tespit gereksinimi, nem girişi durumunda ekipmanın sensör tespiti ve arıza alarmı ile değiştirilebilir. Welding Kaynakla oluşturulan içi boş yapılar (“içi boş gövde”) mikrobiyolojik kontaminasyon riskini önlemek için, örn. kaynak dikişinde çatlaklar. Teknik ve / veya fonksiyonel nedenlerden dolayı bu kriterlerden herhangi biri karşılanamazsa, temizlenebilirliğin bozulması test edilerek verimliliğin gösterilmesi gereken diğer yollarla telafi edilmelidir. Ürünle temas eden tüm yüzeylere görsel inceleme ve manuel temizlik için kolayca erişilebilir olmalıdır veya rutin temizliğin tüm toprağı tamamen çıkardığı gösterilmelidir. Yerinde temizlik (CIP) teknikleri kullanılıyorsa, sökülmeden elde edilen sonuçların tatmin edici olduğu kanıtlanmalıdır (bakınız 7 Hijyenik Tasarım Değerlendirmesi).

Kaynak

Ürünle temas eden kalıcı metal-metal derzler sürekli olarak kaynak yapılmalı ve kusur içermemelidir. Ürünle temas etmeyen taraftaki kaynaklar da sürekli olmalıdır. Tüm kaynaklar yeterince pürüzsüz olmalı ve uygun temizliği sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Hijyenik gereklilikleri karşılamak için kaynak hakkında ayrıntılı öneriler, 9 (15) ve No. 35 (16) numaralı EHEDG belgelerinde verilmiştir.

Drenaj

Tüm ekipmanların ve boru tesisatının dış ve iç kısmı kendi kendine drenajlı (örn. Eğimli boru hattı) veya boşaltılabilir (örn. Bir vana veya gaz boşaltma açılması) olmalıdır. Kendi kendini boşaltan yatay yüzeylerden kaçınılmalıdır; bunun yerine yüzeyler daima minimum 3 ° açı ile bir tarafa eğimli olmalıdır. Dış yüzeylerde, herhangi bir sıvı ana ürün alanından uzağa yönlendirilmelidir.

yalıtım

Ekipman ve boru tesisatının yalıtımı için mevcut seçenekler şunlardır:

Ealed Mühürlü kaplama
Yalıtım malzemeleri korozyona dayanıklı malzemelerden yapılacak ve mikrobiyal büyümeyi önlemek için hava veya nem girmeyecek şekilde tamamen kapatılmalıdır. Sızdırmaz bir kaplama uygulamak için üretim ortamı aşırı önlemek için kontrol edilmelidir

bitmiş yapıdaki nem. Kapalı yüzeylerde sıkışan nem, kaplamanın ve ekipmanın korozyon riskini artırır.
Vakum
Boru ve kaplar dış kabuk veya ceket içindeki havanın boşaltılmasıyla yalıtılabilir. Bu, yukarıda listelenen sorunlardan herhangi birini önlemenin çok etkili bir yoludur.

Kurulum, destekler ve düzen

Ekipmanın, boru işlerinin ve binanın iç yüzeylerinin ürünün temas yüzeylerine düşmesinden kaynaklanan yoğuşma riskinden kaçınılmalıdır. Tasarım, yerleşim ve kurulum sırasında kondensin ürün temas yüzeyinden uzağa yönlendirilmesi için önlemler alınmalıdır.

Ekipman ve destek yapıları destek yüzeyine (zemin, duvarlar, sütunlar, tavan) cep veya boşluk olmayacak şekilde kapatılmalıdır. Zemin temas noktalarının sayısı ve alanı en aza indirilecektir. Ekipman ve inşaat arasındaki mesafeler (zeminler, duvarlar ve tavan) temizlik ve muayene için yeterli olacaktır (17) (18).

Boru veya ekipman destekleri, yüzeyde veya desteklerin içinde hiç durgun su veya toprak kalmayacak şekilde imal edilmeli ve kurulmalıdır. Farklı malzemeler arasındaki olası olumsuz galvanik reaksiyonlar dikkate alınacaktır. Ayrıca, kalıntıların ve nemin birikmesini önlemek için destekler kapatılmalıdır.

İçi boş desteklere servis hatları, braketler vb. Takıldığında, desteğin içeri girmemesine dikkat ederek nemin içi boş yapıya girmesine dikkat edilmelidir.

Proses hatlarının yerleşimi, çapraz bulaşma riski en aza indirilecek şekilde düzenlenecektir (18).

Ekipman entegrasyonu

Hizmet ve hizmetlerin tedariki de dahil olmak üzere ekipmanın entegrasyonu da hijyenik tasarım ilkelerine (18) (19) uygun olacaktır.


Hijyenik Tasarım Değerlendirmeleri

EHEDG test ve sertifikasyon şeması

Ekipmanın hijyenik ve aseptik özelliklerini değerlendirmek için bir dizi EHEDG test yöntemi yayınlanmıştır:

Processing Gıda işleme ekipmanlarının yerinde temizliğini değerlendirmek için bir yöntem, EHEDG Doc. 2 (20)
Processing Gıda işleme ekipmanının hat içi sterilize edilebilirliğinin değerlendirilmesi için bir yöntem, EHEDG Doc. 5 (21)
Processing Gıda işleme ekipmanının bakteri sızdırmazlığının değerlendirilmesi için bir yöntem, EHEDG Doc. 7 (22)

Hijyenik tasarım kriterlerine ve uygulanabilir test yöntemlerine uygun ekipman, uygun sınıf tipine göre sertifikalandırılabilir. Ayrıntılar www.ehedg.org adresinde bulunabilir.

Ekipman yeterlilik aşamaları

EHEDG hijyenik tasarım ilkelerine uymak, kullanıcı gereksinimleri spesifikasyonları (URS) ve ilgili mevzuat açısından kalifikasyonu destekleyebilir.

Information
Olusturma tarihi 2020-02-23
Revizyon tarihi 2020-05-02
Revizyon
Boyut 0
Sistem
Revizyon no 0

BRC standartları her yıl güncellenmesine rağmen gıda sektörüne olan katkısının güncelenmeye paralel olarak ne derece arttığı konusunda farklı görüler vardı ancak BRCGS tarafından oluşturulan Gıda Güvenliği Mükemmeliyet Modülü (FSCE) ile BRCGS sisteminin şimdiye kadar yapılan en büyük yenilik ve güncelleme olduğu ve sektöre büyük katkı sağlayacağı ortadadır. 

  

Bu modül ile ilgili çalışma yapmak isteyen firmalar bu işe gerçekten gönül vermiş ve kendini adamış firmalar olacaktır ve bu modül doğrultusunda yapılacak olan çalışmalar firmalar arasındaki farklılıkları çok daha net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bu modül ile birlikte sadece standardı bilmek, standarda göre sistem kurmak, uygulamış ve yönetmiş olmak değil aynı zamanda sistem performans yönetimi, motivasyon, süreç yönetimi, performans değerlendirme, iş analizi, beceri analizi, liyakat, yetkinlik, bağlılık vb. birçok iş performansı indikatörünün de incelenmesi ve ölçülmesi gerekiyor. Bu sebepten Ideative Danışmanlık olarak bu konuya kendini adamış ve hedeflemiş firmaların Gıda Güvenliği Mükemmeliyet Modülü (FSCE) çalışmalarına katkı sağlamak üzere danışmanlık faaliyeti yapmaktayız.

 

Birçok kuruluş, gıda güvenliği yönetim sistemlerine ait uygulama, eğitimler ve denetimlerine yaptıkları harcamalara ve yatırımlara rağmen bazı şeylerin hala eksik olduğunu fark etmeye başlıyor. Bu şimdiye kadar ölçülmesi çok zor olan gıda güvenliği kültürlerinin geliştirilmesi ve gelişimin değerlendirilmesidir. Kültür farklı çevre ve ortamlara göre değişkenlik gösterebileceğinden kesin olmayan bir kavram olarak algılanır ve tanımlanması çok zordur. Bu nedenle kültürlerin güçlü ve zayıf yönlerini ölçmek ve değerlendirmek zordur. Gıda Güvenliği Mükemmeliyet Modülü (FSCE) değerlendirmesi bu zorluğu aşmaktadır, kültürü doğru, anlamlı ve anlaşılması kolay bir şekilde ölçmektedir. Bir kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamak, daha önce mümkün olmayan ve hatta düşünülemeyen hedeflere paralel iyileştirmeler yapılmasını sağlar.

 

Gıda Güvenliği Mükemmeliyet Modülü (FSCE) değerlendirmesi, eğitim, tecrübe ve diğer çalışan geliştirme faaliyetlerine yapılan yatırım getirisinin ölçülmesine de yardımcı olacaktır.

 

Ideative Danışmanlık yöneticilik, organizasyon yönetimi, performans yönetimi ve BRC Gıda güvenliği yönetim sistemi tecrübelerini harmanlayarak firmalara insan kaynağı, süreçler, hedefler ve proaktivite başlıkları altındaki yapılacak çalışmalar doğrultusunda Gıda Güvenliği Mükemmeliyet Modülü (FSCE) ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Ücretsiz görüşme için lütfen aşağıdaki telefon numaramızdan bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Ideative Danışmanlık

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0 232 838 1040 

0 530 977 4332

Information
Olusturma tarihi 2020-05-17
Revizyon tarihi 2020-05-17
Revizyon
Boyut 0
Sistem
Revizyon no 0
X

Dikkat!

Site içeriğini kopyalamak yasaktır. Sitedeki bilgiler telif hakkına tabidir.